Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘News’ Category

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24.02.2017
Το άρθρο είναι παλιό. Το πιο πρόσφατο άρθρο για το θέμα βρίσκεται εδώ.
 
UPDATE 24.02.2017
This article is obsolete. The most recent article on this issue can be found here.
 

Το άρθρο αυτό συνοδεύει τη σημερινή ανάρτηση με τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του Atheist Census για την Ευρώπη.

This post accompanies today’s post with the statistical analysis of the Atheist Census results for Europe.

Πηγαίνετε εκεί για να διαβάσετε λεπτομέρειες για τους χάρτες και τα διαγράμματα που περιέχει η εικόνα.

Go over there for more details on the maps and graphs in the infographic.

Κάντε κλικ στην εικόνα δίπλα για να δείτε ολόκληρο το infographic. Κάντε λίγο υπομονή γιατί η εικόνα είναι μεγάλη και θα χρειαστεί λίγο χρόνο να φορτώσει (3,62MB; 735 x 9395px; JPG 5πλης σάρωσης).

Click on the image to see the entire infographic. Just be a bit patient since the image is large and it might take some time to load properly (3.62MB; 735 x 9395px; 5-scan progressive JPG).

Η εικόνα παρέχεται υπό Άδεια Χρήσης Creative Commons, Αναφορά Δημιουργού, Μη Εμπορική Χρήση, Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

The image is relased under a Creative Commons License, Attribution, Non Commercial, Share Alike 4.0 International.

Καλή ανάγνωση!

Enjoy!

Read Full Post »

Να ένα ενδιαφέρον νέο, αν και μερικά χρόνια καθυστερημένο: Ο Σιναϊτικός Κώδικας υπάρχει πλέον ολόκληρος διαθέσιμος στο Ίντερνετ, στη σελίδα “Codex Sinaiticus”.

Ο Σιναϊτικός Κώδικας είναι γραμμένος στα Ελληνικά (σε μεγαλογράμματη γραφή) μεταξύ 325 και 360 μ.Χ. Διαβάζεται εύκολα και στο υψηλής ανάλυσης πρωτότυπο, αν και υπάρχει και μεταγραφή και μετάφραση στα Αγγλικά (μαζί με τις σημειώσεις των γραφέων). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό βιβλίο καθώς είναι η παλιότερη εν ζωή ολοκληρωμένη Βίβλος του κόσμου (μαζί με τον Κώδικα του Βατικανού). Επίσης αποδεικνύεται προβληματικός για κάποιους Χριστιανούς καθώς έχει αρκετές διαφορές με την κλασσική Βίβλο που γνωρίζουμε. Περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε εδώ, αλλά τα πιο χτυπητά παραδείγματα είναι η απουσία του τέλους του Ευαγγελίου του Μάρκου (16,9-20) και η πλήρης απουσία της ιστορίας του Ιησού και της μοιχαλίδας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (7,53–8,11).

Πολύ χρήσιμο πρότζεκτ και συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν για να το ολοκληρώσουν (αν και… παιδιά; Να σας πω, η ιστοσελίδα δουλεύει καλά μόνο σε Firefox).

 

Here’s an interesting piece of news, though I’m a few years late to the party: The Codex Sinaiticus is now available on the Internet, over at the “Codex Sinaiticus” website.

The Codex Sinaiticus was written in Greek (in majuscule letters) at some point between 325 and 360 A.D. Someone who reads Greek can easily read it off the high fidelity scans, but it’s also available transcripted and translated in English (along with the scibes’ notes). It is a particularly important book since it’s the oldest complete Bible existing in the world (along with the Codex Vaticanus). It is also rather problematic for some Christians due to its several differences with the classic Bible we all know and love. We can read more on the differences here, but the most striking examples are the absence of the ending of the Gospel of Mark (16:9-20) and the total absence of the story of Jesus and the adulteress in the Gospel of John (7:53–8:11).

A very useful project and congratz to the people who collaborated for its completion (though… ahem… FYI…the website works properly only in Firefox).

Read Full Post »

Excommunication has always been a strong suit in the Church’s hand in order to keep the flock in line. While churches worldwide are reluctant to use it nowadays, it used to be more prevalent in medieval times and were used in variety of situations; preemptively to guarantee support, punitively to control unwanted behaviour and, of course, as an act of post mortem revenge (collectively recognized as the most contemptible). The Orthodox Church’s excommunications were not nearly as devastating as in the West, but it still carried a stigma for the sufferer and while the Church was always quick to condemn, it often forgot to forgive (bureaucracy can do that, I suppose). Here’s an nice example that recently surfaced.

It appears that in the 1530s, the Ecumenical Patriarch excommunicated fishermen that were encroaching upon the eel fishing grounds of a monastery in the Amvrakikos Gulf in Western Greece, near the city of Vonitsa. The monks of the monastery of the Virgin Mary of Koronisi were furious by the fishermen who were making their eel fishing more difficult and petitioned the Patriarch for help. The result was the following excommunication:

Read On »

Read Full Post »

On March 14th, 2013, Greek artist Dionysis Kavalieratos was tried in court on blasphemy charges brought on him by members of the ultra-conservative “Genuine Orthodox Christians” Church (the Greek Old Calendarists, that also starred in the “Corpus Christi” charade). The charges were due to the following three sketches exhibited by the artist in a private art gallery (the owner of the venue was a co-defendant).

(Click to enlarge)

Happy Easter
Starring: Jesus as the lamb of god, Virgin Mary as Medea, God as the Devil, Devil as God, Sir Winston Churchill as himself.
 
Seven Dicks Jesus
offering a multi blowjob to the Lernea Hydra,the nine headed monster. The two remaining heads eat manna bread falling from the sky.

Hidden in Napoleon’s Boudoir
are the Virgin Mary with baby Jesus and Satan;
they’re being flashed by Napoleon.

Read On »

Read Full Post »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24.02.2017
Το άρθρο είναι παλιό. Το πιο πρόσφατο άρθρο για το θέμα βρίσκεται εδώ.
 
UPDATE 24.02.2017
This article is obsolete. The most recent article on this issue can be found here.
 
Για όσους δεν το γνωρίζουν, από τα μέσα Δεκεμβρίου τρέχει μια απογραφή των μη θρήσκων στο ίντερνετ, ονόματι “Atheist Census”. Όσοι δεν έχετε συμμετάσχει μπορείτε να απογραφείτε. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία διεύθυνση e-mail για επιβεβαίωση (μια μετάφραση των ερωτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ). Αν έχετε λάβει ήδη μέρος στην απογραφή, μην διπλοεγγραφείτε· τα ανακριβή δεδομένα μας είναι άχρηστα. Κάντε κλικ στην εικόνα για να απογραφείτε. For those who haven’t heard of it yet, there’s been a census running for the non religious since mid-December, called “Atheist Census”. If you haven’t participated, feel free to step up and get counted. All you need is an email address for verification purposes. If you’ve already participated, please don’t “vote” again; we need good data, not the false appearance of popularity. Click on the image below to visit the census site and get yourself counted.

Συνέχεια / Read On »

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »